« VOA’ART, THE NATIONAL ORCHESTRA OF MADAGASCAR »

Niantsa ny sangan’asan’i Gabriel FAURÉ

Nanakoako tao amin’ny Eglizy Md Joany Baptiste Faravohitra omaly ny feo manga sy ny mozika kanton’ny « Voa’Art, The National Orchestra of Madagascar » nandritry ny kaonsertra klasika notarihin’i Xavier RIBES, « Chef de Chœur » ao amin’ny « Angers Nantes Opera ».

AVO LENTA sy MATIHANINA tanteraka ny fampisehoana izay niangalian’izy 80 mianadahy ny sanganasan’i Gabriel FAURÉ, mpanakanto mpanorona manana ny lazany amin’ny mozika klasika.

Nandritry ny fampiofanan naharitra roa herinandro nomen’i Xavier RIBES ireo mpianatra sy mpampianatra ao amin’ny Akademiam-pirenen’ny Zava-kanto s’y n’y Kolontsaina (ANAC), izay mandrafitra ny « Voa’Art, the National Orchestra of Madagascar », no nikotrehan’izy ireo izany fampisehoana izany.

« Zava-dehibe ny fananana tarika voavolavola tahaka izao », hoy i Xavier Ribes raha nitondra teny fisaorana ho an’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina tamin’ny famoronana ity Orkesitra nasionaly ity.

Aorian’ny eto Antananarivo dia ho any Mahajanga indray i Xavier RIBES hizara ny traikefany amin’ny rantsan’ny ANAC any Boeny ho fanatanterahana ny fanambin’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina amin’ny fanomezana fiofanana avo lenta sy matihanina, eo ambany fitarihana mpampiofana vahiny ny mpianatry ny ANAC manerana ny Nosy.