TAGNAMARO AMPARAFARAVOLA

Ho an’ny Distrikan’ Amparafaravola dia fikarakarana ny Kianjan’ny CEG Amparafaravola sy fanadiovana ny manodidina no nentina nanamarihana ny hetsika Tagnamaro androny Sabotsy 17 Septambra 2022. Maro dia maro no tonga nandray anjara.