TAGNAMARO FENERIVO-ATSINANANA

Notontosaina tao amin’ny Fitaliavam-paritry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ny TAGNAMARO tamin’ity volana Septambra ity.

Ka ny fanadiovana ny toerana manodidina ny Birao sy fanadiovana tatatra amin’ny lalana miditra amin’io toerana io no natao.

Isaorana ny sampandraharaham-panjakana rehetra tonga namaly ny antso sy ireo olon-tsotra. Mankasitraka e.