TAGNAMARO MANDRITSARA (SOFIA)

Omban-dahy, ombam-bavy: tsy nisy tafapetraka an-trano ny andron’ny Asabotsy lasa teo iny fa dia raikitra ny Tagnamaro andron’ny olom-pirenena izay karakarain’ny Ministeran’ny Serasera sy Kolontsaina.

Indray nientana ny fokonolona, tao amin’ny fokontany Mandritsara vaovao, ka nanajary ny ampahan-dàlana izay tena mampikolay ny vahoaka, fa indrindra ny mpampiasa ny fiara, eny hatramin’ny mpitondra moto aza.

Nilaza ny sefo fokontany ao Mandritsara vaovao fa: « fisantarana ihany no ity natao ity, fa ezahina hotohizana ny ezaka vita, satria niarahana nahita ny tombontsoa iombonana nentin’ity Tagnamaro andron’ny olom-pirenena izay karakarain’ny Ministeran’ny Serasera sy Kolontsaina ity ». Làlana mirefy 1km mahery no vita nandritra ity Tagnamaro ity.