TAGNAMARO MORAMANGA.

Nanamarihana ny Tagnamaro tamin’ity volana Septambra ity dia niara-nientana tamin’ny fokonolona tao amin’ny « Camp des mariés » ny Delegasiona ny Serasera sy ny kolotsaina eto Moramanga nanamboatra ny tetezana Ambatolampy làlana Abatoara izay mirefy 15 metatra ny alavany.

Ity tetezana ity dia efa ratsy dia ratsy ary efa nampididoza mihintsy. Mampifandray kaominina telo amin’ny Moramanga izy, noho izany dia nisedra olana ny vahoaka tety, indrindra ny amin’ny famoahana ny vokatra sy ny fiampitan’ny mpianatra mamonjy ny toeram-pianarana.
Manan-tantara ihany koa ity tetezana
ity noho izy nampitohy ny tobin’ireo tia tanindrazana notarihin’ i RAZAFINDRABE Victorien sy ny namany tamin’ny tolona 1947.
Ny asa natao andraony dia fanampiana ireo hazo manome tanjaka ny tetezana ary koa fanitarana sy fanamafisana azy.

Namaly ny fangatahan’ireo mponina ny amin’ny fampitaovana tamin’ny nahafahana nanatanteraka izany sy ny fikarakarana ny hazo ny Solombavambahoaka Augustin Rakotonirina ary ny ESGN Moramanga no nanome ny hazo vaventy rehetra nilaina tamin’izany.