TAGNAMARO TOAMASINA I

Fanarenana sy fanatsarana ny « Unité de compostage des déchets ménagers » izay miorina ao amin’ny Fokontany 12/21-22 Analakinina Hopitaly Be no niarahan’ireo olom-pirenena avy amin’ny sehatra maro samihafa nifandrimbonana.

Fandokoana ny anatiny sy ivelany ary fanadiovana ny manodidina an’ity toerana fanodinana fako ity no natao. Nosafidiana manokana ity fotodrafitrasa ity nanaovana ny TAGNAMARO noho izy tena ilain’ny fokonolona monina ao amin’ny Fokontany voalaza sy ireo manodidina rehetra.

Toerana fanariana fakon-tokatrano efa vita fantina io fotodrafitrasa nohatsaraina io. Tsy niasa araky ny tokony ho izy io toerana io hatramin’ny nahavitany satria tsy nisy fantina (na tri) ny fako tonga avy amin’ny tokatrano ka nananosarotra ny fitantanana sy ny fanodinana an’ireo fako ireo.

Niha- potika arak’izany io fotodrafitrasa izay eo amban’ny fiahian’ny Fitaleavam-paritry ny rano, fidiovana ary fahadiovana io.

Anisan’ireo fotodrafitrasa tena hanala ny fasahiranam-bahoaka anefa izy Io raha hay ny nampiasa azy araky ny tokony ho izy.

Teto ary dia tsy nihonina tamin’ny fanatsarana sy fanadiovana an’io fananana iombonana ny fotsiny ny tagnamaro niarahana nanao fa dia hisy ny fanabeazana ny fokonolona amin’ny tokony hanaovana ny fantina na  » tri » an’ireo fako avy antokatrano alohan’ny hanariana azy amin’io toerana io. Ny tagnamaro rahateo dia fanabeazana sy kolontsaina.

Niavaka tamin’ireo tagnamaro efa natao ihany koa ity tagnamaro notanterahina omaly Sabotsy faha 17 Septambra 2022, satria voalohany nandray anjara ary tonga navitrika ny mpiasa avy amin’ny orinasa Ambatovy.

Anisany nampiavaka ity tagnamaro ity ihany koa ny firaisan-kina nasehon’ireo Sefom-pokontany rehetra ao amin’ny boriborin-tany Ankirihiry nanotrona an’ity tagnamaro natao tato amin’ny Fokontany iray anatin’ity boriborin-tany ity.

Anisan’ny olana goavana sedraina eto Toamasina ny resaka fako ka ho atao modely ity Fokontany ity amin’ny fananany ilay kolontsaina misivana ny fako rehetra ao antokatrano alohan’ny hanariana azy nohon’ny fananany fotodrafitrasa mandray sy manodina izany fako izany ho lasa zezika.