VOLANA IRAY, MPANORATRA IRAY

Griffine, mpanoratra avy ao amin’ny faritra ANALANJIROFO, no ampahafantarin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina amin’ity volana Septambra ity :

Ireto ireo hetsika anamarihana izany :

-Fampahafantarana ny mombamomba azy eto amin’ny pejy,

– Fampirantiana ireo asa sorany ao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy,

– Fihaonana sy velakevitra ny Alarobia 28 Septambra ao amin’ny Efitrano Dox,

– Fampahafantarana amin’ny TVM.

Koa manasa anao àry hamantatra bebe kokoa ny Mpanoratra: Griffine.