TAGNAMARO CR MARIA MAEVATANANA

Fampahafantarana sy Fanentanana ny momba ny hetsika Tagnamaro sy ny vokatsoa azo avy amin’izany no nataon’ny ekipan’ny Fitaleavam-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina Bestiboka tao Morafeno Bemokotra – Kaominina Ambanivohitr’i Maria.

@kaomina Maria Fkt Bemokotra Morafeno izay tanàna farany ato amin’ny Distrikan’i Maevatanana raha hihazo an’i Kandreho.

Resy lahatra ny amin’ny lalantsain’ny Tagnamaro ny mponina ao Morafeno ka nirotsaka avy hatrany nanadio ny sy nanitatra ny sisin’ny lalam-pirenena faha-8c izay nihatery vokatry hazo naniry sy lobolobo.

Naneho ny fahavononany hanohy ny hetsika Tagnamaro ho fikolokoloana ny soa iombonana ny mponin’i Morafeno ary hametraka vina mazava ho fandraisana anjara mivantana amin’ny fampandrosoana ny Fokontany sy ny Kaominina misy azy.