𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 ANDRON’NY OLOM-PIRENENA ANDIANY FAHA 28 VOLANA SEPTAMBRA 2022

Tagnamaro andron’ny olom-pirenena andiany faha 28 volana Septambra 2022 aty Antsiranana. Ho fanomanana ny « Taompambolen-kazo 2023Β Β».

Ny Sabotsy 17/09/2022 no nifanao fotoana teny amin’ny « centre pepiniΓ¨re Graine de vieΒ Β» ireo sampandraharaham-panjakana maro sivily sy miaramila izay notarihin’ireo tomponandraikim-panjakana eto aminy Faritra DIANA.
Hita taratra tamin’izany ny faharesen-dahatra ny handrakotra ala ny Faritra.
Zana-kazo miisa 10000 no voasesika na vita rebouchage tao anatin’ny ora vitsivitsy, izay mariky ny fahazotoan’ny mpandray anjara.
Mankasitraka ny Fitaleavam-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina DIANA izay nitondra ny 𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 ho fitaovana hanampy aminy fandrakofana ala ny faritra.