TAGNAMARO TAO MAMPIKONY (Faritra SOFIA)

 

Navadika ho asa avy hatrany ny fanirian’ireo vahoaka tao Mampikony, fa indrindra ny fokonolona avy tao amin’ny fokontany Mandrosoa, tamin’ity andron’ny Asabotsy 24 Septambra 2022 ity. Tsy takona afena, sahala amin’ny « tafika an-drefan-tanàna » tokoa mantsy ny fahasimban’ny làlana vao miditra ny tanànan’i Mampikony ilany atsimo.

Nifanaiky ny fokonolona ary raikitra tamin’ity androany ity ny Tagnamaro andron’ny olom-pirenena izay karakarain’ny Ministeran’ny Serasera sy Kolontsaina, ka nanajary ity ampahan-dàlana mampikolay ny rehetra ity, indrindra ireo mpampiasa fiara manao zotra Antananarivo sy Mahajanga. Fotoana maharitra tokoa no nisian’ny fahasimban’ny làlana ity, izay efa miendrika koveta ny lavaka hita tamin’ity làlana ity.

Omban-dahy sy omban-dahy teto ary nahetsika hatramin’ny fiarabe sy Kibota nitaomana ny ranon-tany namenoana ity lavaka ity. Androany ihany dia efa nisitraka ny fahavitan’ny ampahan-dàlana io ireo mpitatitra ka nitondran’ireto farany ny fisaorana ho an-dRamatoa Minisitry ny Serasera sy Kolontsaina, izay nametraka an’ity Tagnamaro ity, fa tena azo tsapain-tànana eo noho eo ny vokatra ateriky ny Tagnamaro