Volana iray, mpanoratra iray

Volana iray, mpanoratra iray

Fihaonana mivantana amin’ny mpanoratra GRIFFINE.

Ny Alarobia 28 Septambra ho avy izao amin’ny 02 ora sy sasany

Koa manasa antsika rehetra.