FARITRA ALAOTRA MANGORO: BEN’NY TANANA MIISA 22 AVY AMIN’NY DISTRIKAN’AMPARAFARAVOLA SY 03 AVY AMIN’NY DISTRIKAN’ANDILAMENA NOSALORANA SAMBOADY

Fararanon-danonana ny kaomina Anororo ny zoma 30 septambra 2022.

Araky ny fangatahan’ireo Ben’ny tanana voafidy ao amin’ny Distrikan’Amparafaravola, dia notanterahina nandritry ny fandalovan’ny Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, izay Minisitra mpiahy ny Faritra Alaotra Mangoro, tao amin’ny kaomina Anororo, ny lanonana ofisialy fametrahana ny samboadin’ireo Ben’ny tanana 22 avy ao amin’ny Distrikan’Amparafaravola, sy 03 avy ao amin’ny Distrikan’Andilamena.

Tsy nanavahana loko politika ny lanonam-panjakana izay notanterahina fa na ireo Ben’ny tanana izay voafidy tamin’ny lokon’ny antoko hafa toy ny TIM aza, dia notolorana samboady toy ireo Ben’ny tanana namany hafa voafidy tamin’ny lokon’ny antoko miaradia amin’ny fitondram-panjakana.

« Mariky ny fanomezan-kasina ireo olom-boafidy ifotony ireo ny nanatanterahana izao lanonana fametrahana ny samboady izao » hoy ny Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, izay nanao fanamby fa « hanohy hifampitantana » amin’ny vahoakan’ny Faritra Alaotra Mangoro hampamaritra sy hampandroso izany faritra izany.