TRANOMPOKONOLONA ANORORO: NIOVA ENDRIKA TANTERAKA

Niova endrika tanteraka ny tranompokonolona ao amin’ny kaomina Anororo, distrikan’Amparafaravola, faritra Alaotra Mangoro rehefa avy narenina tamin’ny alalan’ny 𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 manokana izay natao ny zoma 30 septambra 2022.

Lehibe ny asa fanarenana izay niarahan’ny vahoakan’Anororo sy ny hery velona rehetra nientana ary notarihin-dRamatoa Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, Minisitry ny Serasera sy Kolontsaina.

Nosoloina nandritra izany ny tafo, nolalorona avy eo nolokoina n’y rindrina hahazo endrika vaovao, ary nosoloina avokoa ny varavaram-be sy ny varavaran-kely rehetra.

Anororo dia iray amin’ireo kaomina 22 mandrafitra ny Distrikan’Amparafaravola.

Sahabo ho ora roa miala an’Ambatondrazaka, renivohitry ny faritra Alaotra Mangoro.

Aty amin’ny ilany andrefan’ny farihin’Alaotra no ahitana azy.

Tsiahivina fa ny #𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 dia hetsiky ny olom-pirenena rehetra tsy hanavahana entina miara-mientana sy mifanolo-tanana hanarenana sy hikojakojana foto-drafitr’asa iombonana iray.