Fifaninanan-kira ara-pilazantsara « ATSIMONDRANO GOSPELSONG COMPETITION »: maro ireo antoko mpihira namaly ny antso.

Tanora maherin’ny 1000 anatina antoko mpihira miisa 50 no hifaninana mandritra ny 02 volana, ka ny 18 desambra 2022 no hisy ny famaranana.

Fifaninanan-kira lehibe izay mikendry ny fampiraisan-kina sy fanamafisana ny fifankatiavana eo amin’ny tanora anatin’ny Distrikan’ Atsimondrano.

Ramatoa Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO no Reny mpiahy an’ity fifaninanana ity, ka tonga nanatrika sy nanokatra amin’ny fomba ofisialy an’izany izy ny Sabotsy 08 Oktobra folakandro.
Nankasitrahiny izao hetsika izao satria mampirisika an’ireo tanora maro nisafidy ny hitaizana ny kristianina sy ny mpiara-monina amin’ny alalan’ny hira ara-pilazantsara.
Nentaniny ireto antoko mpihira mpifaninana mba hanome ny tsara indrindra avy amin’izy ireo tsirairay avy.

Ny fandraisana anjaran’ireo tanora maro be ireo dia efa fanehoana ny fanandratany ny voninahitr’Andriamanitra amin’ny alalan’ny talentany ka efa zava-dehibe loatra izay na dia mety tsy afaka handrombaka fandresena daholo aza.

Nanazava ny filohan’ny Komity mpikarakana, ny Solombavam-bahoaka Andry RATSIVAHINY, fa mitohy hatrany ny fitaizana sy fampivondronana ny tanora ato anatin’ity Distrika nahavoadify azy.

Mpanakanto sy mpihira ara-pilazantsara matihanina sy fanta-daza avokoa no mpitsara ao anatin’ny fifaninanana.