KAOMININA AMBANIVOHITRA AMBOHIBAO-SUD: Navaozina tamin’ny alalan’ny 𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 ny CSB na Tobim-pahasalamana ao an-toerana.

Kaominina fanin-tsiviny anatin’ny Distrikan’i Manjakandrina, nanatanterahana ny 𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 manokana hikoloana sy hikojakojana fananana iombonana ny Kominina Ambohibao-Sud.

Izany no natao dia ho tohin’ny hetsiky ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina aty anatin’ny Distrina, araka ny fangatahan’ny Ben’ny Tanàna mivondrona anatin’ny fikambanan’izy ireo.

Ho an’ity hetsika notanterahina tao Ambohibao-Sud ity, dia niarahan’ny vahoaka maro nisalahy sy nifanome tànana niaraka tamin’ny ekipan’ny ’ny Minisitera notarihin-dRamatoa Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO, ny ivo-toeram-pitsaboana fototra na CSB ao an-toerana. Ity foto-drafitrasa ity izay mandray ireo marary sy mpiteraka rehetra avy amin’ireo fokontany sy tanàna manodidina.
Nasiam-panavaozana tamin’izany ireo efitra 12 ao anatiny. Nolokoina ireo rindrina; namafisina ny tafo; namboarina ny valon-drihana; ireo varavarana narahina loko; ny zaridaina; niaraha-nanangana ihany koa ny tamboho izay vokatry ny herim-pon’ny mponina madiodio.
Ankoatra ny efitrano fandraisana marary dia nohajariana ihany koa ny trano natokana handraisana ireo mpiambina sy mpitondra marary.
Hanalana fahasahiranana azy ireo dia nisy ny fametrahana fatana afaka handrahoana sakafo ankoatra ny efitra fatoriana.
Tsy adino koa ny nanajary ny toerana misy ny paompin-drano.

Tafita tanteraka ny làlantsain’ny 𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 nandritra ireo hetsika miisa 9 notanterahina tamin’ireo kaominina nanaovana izany tato amin’ny Distrikan’i Manjakandriana.