BAP NA BRIGADE ANTI-PIRATAGE

Mitohy ny fitetezam-paritra ataon’ny ekipan’ny BAP mikasika ny ady amin’ny fanaovana hosoka ara-javakanto.

Ny faha 12 Septambra lasa teo dia tany amin’ny Distrikan’Amparafaravola ny ekipan’ny BAP ka olona folo no voasambotra.

Taorian’izay dia notohizana niankandrefana, tany amin’ny faritra Boeny ny iraka ny faha 16 Septambra, ka mpanao piraty miisa 18 indray no tratra tao Mahajanga. Ho fanajana sy fanarahana ny lalàna, dia natolotra ny fitsarana ireo olona ireo.

Ny BAP dia manentana hatrany, fa voararan’ny lalàna ny mividy sy mivarotra hosoka ary ny mampiditra hira sy horonan-tsary eny amoron-dàlana ka tsy nahazoana alàlana.