TAGNAMARO BEALANANA

FAMONOANA AFO

Nitrangana doro-tanety indray ihany koa ny tao amin’ny Fokontany Bealanana III (faritra Sofia), vakim-paritra Tsararivotra ny alin’ny Zoma 14 Oktobra, tokony ho tamin’ny 09 Ora alina. Tsy fantatra mazava tsara ny tena niavian’ny afo, fa ny lela afo efa mijoalajola no nanaitra ny fokonolona.

Avy hatrany, raikitra ny Tagnamaro ho famonoana ny afo.

Naharitra ora iray ny fifehezana ny afo. Androany maraina kosa dia mbola niverina teny an-toerana ny tompon’andraikitra teo anivon’ny sampandraharaham-paritry ny tontolo iainana sy ny delegasiona Serasera sy Kolontsaina ao Bealanana, ka nanao tombana tamin’ny fahavoazana niseho ary mbola namono ireo setrok’afo mbola hita midonaka teny an-toerana.

Araka izany, velaran-tany mirefy 1ha no may.

Ankoatry ny ala kininina izay kila tanteraka dia may tao avokoa ireo hazo vao novolena tamin’ny taom-pambolen-kazo 2021 sy 2022.