TAGNAMARO MATSIATRA AMBONY

Apetraho ny dian-tànanao ho lova ho an’ny taranaka « .

Nifototra tamin’ny fikajiana ny tontolo iainana ny fomba nanatanterahana ny hetsika ara-kolontsaina Tagnamaro – Andron’ny Olom-pirenena – Volana 2022 tamin’ity andron’ny Sabotsy 15 Oktobra 2022 maraina ity.

Teny amin’ny toeram-pam-pianarana ambony, Oniversiten’ Andrainjato Fianarantsoa no niantefan’ny safidy nanatanterahana izany hetsika tagnamaro izany, ka ny Fitaleavam-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina Matsiatra Ambony no nitarika izany hetsika ara-kolontsaina natao izany.

Tonga maro be ny olona nasaina sy ireo solontenam-panjakana misy ao an-toerana notronon’ireo mpampianatra mpikaroka sy ny mpiara-miasa eo anivon’ny Oniversité àry ireo mpianatra manovo fianarana.

Isaorana ihany koa eto ireo Fikambanana mpilatsaka an-tsitra-po misy ao an-toerana.

Ho ela velona anie Kolontsainan’ny firaisankina sy ny fifanomezan-tànana ho fikajiana ny soa iombonana.