TAGNAMARO TOAMASINA1 – ATSINANANA

AKON’NY TAGNAMARO ANDROANY 15 OKTOBRA 2022 DISTRIKA TOAMASINA I:

Fanadiovana ny manodidina ny Hopitaly Be Analakinina indray no nifampitaonan’ny olom-pirenena avy amin’ny sehatra sy sampandraharaha samihafa eto Toamasina androany.

Ho an’ireo izay mandalo amin’ny faritra iny dia mahita fa feno fako mba tsy hilazana oe lasa toerana fanariam-pako ny manodidina ny Hopitaly be indrindra fa amin’ny Faritra misy ny hopitalin-jaza mihazo ny lalam-baovao .

Ny hopitaly amin’ny toerana fitsaboana azy anefa dia mitaky fahadiovana. Raha tsorina dia tsy afa -misaraka ny fahasalamana sy ny fahadiovana .

Tsy eken’ny saina mahita ireo fako mivangongo manodidina an’io Hopitaly be an’i Toamasina Io ka izay indrindra no nanentanan’ny fitaleavam- paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina Atsinanana ny olom-pirenena tsy ankanavaka hiara- hientana hanadio izany amin’ny alalan’ny tagnamaro .

Nentanina ihany koa ireo fokonolona manodidina mba samy ho saro-piaro amin’izany fahadiovana izany ka sahy andray andraikitra sy hiteny an’ireo izay minia manary fako etsy sy eroa .

Ny olom-pirenena tsirairay dia manana adidy amin’ny fanajana ireo fananana iombonana ireo indrindra ny fanajana ny fahadiovana

# MSK

#Tagnamaro andron’ny olom-pirenena