ASA SY EZAKA

Misaotra sy mankasitraka eram-po sy eran-tsaina antsika rehetra, fa nody ho ventiny ny ASA SY EZAKA nilofosana nandritra ny andro maro nentina niady tamin’ny afo tao Ambohitantely-Ankazobe.