FANKASITRAHANA

Ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina dia maneho fisaorana eram-po eran-tsaina antsika rehetra niara-nitoto ka nahafotsy sy niara-nahandro ka nahamasaka, ny telo andro nankalazana ny SEMI na « Herinandron’ny fanabeazana amin’ny haino vaky jery sy ny fampahalalam-baovao ».

Singanina manokana amin’izany :

– ny SENVH

– ny Polisim-pirenena

– ny Kaominina Antananarivo renivohitra

– ny OIF

– ny Canal Plus Madagascar

– ny Groupe Filatex

– ny Orange Madagascar

– ny QMM Rio Tinto

– ny Ultima Media

– ny Vaomieram-pirenena malagasy ho an’ny Unesco

– ny TVM

– ny VIVA Madagascar

– ny TVPLUS Madagascar

– ny RNM

– ny FREE Communication

– ary ny GEPIMM

Eo ihany koa ianareo nandray anjara tamin’ny stand :

Ianareo haino vaky jery :

VIVA Madagascar

– FREE Communication

– Radio OASIS

– Radio Voix de la Sagesse

– Groupe Ultima Media

– L’Express de Madagascar

– RTA & Radio Antsiva

– HABAKA

– Iarivo Radio

– Radio Universite Ambohitsaina

Ianareo sekoly fampianarana serasera :

– IEP Madagascar

– E-Media

– SAMIS ESIC

– COMMO/FLSH/Oniversite an’Antananarivo

– IFT

– ISETS

– U-GSI

– ONIFRA

Ianareo “Publicitaire et Agence de Communication”

– Facto

– Grand Angle

– Novo Com

– VizEcho Media

Ianareo fikambanana ivondronan’ny mpanao gazety sy na miasa amin’ny tontolon’ny serasera :

– Ny Holafitry ny Mpanao Gazety

– Ny Fikambanan’ny Vehivavy Mpanao Gazety (AFJM)

– Ny Fikambanan’ny mpanao gazety misehatra amin’ny kolontsaina (SORAKANTO)

– Ny Fikambanan’ny mpanao gazety misehatra amin’ny tontolo iainana (AJE)

– Ny Fikambanan’ny mpanao gazety zokiolona (CJD)

– Ny ONG « Studio Sifaka »

– Ny Fikambanana « Sombiniako »

– Ny Fikambanana « Young Efficient for Success »

Ny seha-panjakana

– ARTEC

Eo ihany koa ianareo rehetra nandray anjara tamin’ny colloque indrindra ianareo marobe avy amin’ny lafy valon’ny Nosy

Misaotra !!!!!!