Kaominina Faratsiho: tantsaha miisa 200 nisitraka tohana avy amin’ny Minisitra mpiahy ny faritra Vakinankaratra

Taorian’ny fahavoazana izay nanjo ireo tantsaha ao amin’ny Fokontany Ambohimandroso sy Fokontany Faratsiho izay samy ao amin’ny Koaminina Ambanivohitra Faratsiho, vokatry ny havandra be nifanesy tao anatin’ny herinandro dia nanolotra fanampiana ho azy ireo ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO, izay sady Minisitra mpiahy ny faritra Vakinankaratra nandritra ny fandalovany tany an-toerana.

Zezika sy vary masomboly « Rojo » izay avy ao an-toerana no notsinjaraina tamin’ireo tokantrano 200 izay samy tantsaha avokoa. Ny masomboly « Rojo » dia masomboly fampiasan’ireo tantsaha any amin’ity Kaomina ity, izay mahazaka ny toe-tany any an-toerana.

Potika tanteraka ny ketsa ary safotra ny havandra ny ankamaroan’ireo tanimbary nandritra izany. Miditra rahateo ao anatin’ny taom-pambolena ireo tantsaha kanefa izao nisedra olana sy fahasahiranana vokatry ny loza ara-boajanahary izao.

Tsy maintsy jerena manokana ny vahaolana hanampiana ireo tantsaha izay mandrafitra ny ankamaroan’ny mponina ao amin’ity Koaminina ity amin’ny seha-piharian’izy ireo hoy Ramatoa Minisitra.