Lanonam-pitokanana ny Trano fiangonana vaovao nasiam-panitarana- FLM Antanamanjaka Antsirabe : nosafidiana ho Reny Mpiahy Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO

Lanonam-pitokanana ny Trano fiangonana vaovao nasiam-panitarana- FLM Antanamanjaka Antsirabe : nosafidiana ho Reny Mpiahy Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO

Nomarihana tamin’ny fotoam-pivavahana lehibe androany alahady 20 novambra 2022 ny lanonam-pitokanana ny trano fiangonana nitarina ho an’ny FLM Antanamanjaka Antsirabe, Synodam-paritany Avaratrimania, Fileovana Antsirabe Avaratra. Nifanindran-dalana indrindra amin’ny fanamarihana ny Jaobily faha-150 taonan’ny fiangonana izany.

Nosafidian’izy ireo ho Reny mpiahy Ramatoa Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO, amin’ny maha Minisitra miahy ny faritra Vakinankaratra azy.
Amin’ny maha reny mpiahy an-dRamatoa Minisitra dia nanolotra fanampiana ho an’ny fiangonana izy entina hanamboarana ny Tranoben’ny Synoda araka ny fangatahan’ny tompon’andraikitry nandritra ny lahateny nifandimbiasana.

Ny taona 1870 raha tsiahivina no naorina ity FLM Antanamanjaka ity, izay fiangonana Loterana niorina fahadimy eto Madagasikara. Manamarika tantara araka izany ny fiangonana amin’ny vakoka azy. 8 taona no naharetan’ny asa fanitarana, ary herim-pon’ny mpino no tena goavana nahavitana ny asa.