TAGNAMARO AMBOSITRA.

Fanajariana sy fanamboarana ny zaridaina eto amin’ny Epp Andriamanalina no nanamarihana ny Tagnamaro volana Novembre ho an’ny taty amin’ny distrikan’Ambositra.

Samy nitondra biriky 1 avy ireo mpianatra hanomezana endrika vaovao ny zaridaina sy ny sekoly.

Nasiam-panamboarana koa ireo dabilio simba ao amin’ity Epp ity.

Nofefena ny manodidina sy ny faritry ny sekoly mba tsy ivezivezen’ny olona sy anaovan’ny mponina manodidina hitsin-dalana.