TAGNAMARO volana Novambra – IFANADIANA

Mba iomanana amin’ny taom-pambolenkazo 2023, dia TAGNAMARO fanentsemana tavin-janakazo no natao ho an’ity volana ity. Tonga niara-nientana teto avokoa ireo Sampan-draharaha rehetra aty antoerana izay notarihin’ny DLCC eto Ifanadiana. Ka tavin-janakazo miisa 2500 no vita tamin’izany.