Volana Iray , Mpanoratra Iray

Manasa anao hanjohy ny fampahafantarana ny làlana nodiavin’i 𝐓𝐢𝐚𝐯𝐢𝐧𝐚 na 𝙎𝙮𝙡𝙫𝙞𝙖 𝙍𝘼𝙉𝘿𝙍𝙄𝘼𝙉𝘼𝙉𝙏𝙊𝘼𝙉𝘿𝙍𝙊.