FAMANDRIHANA NY BOKY

Tohin’ny fampahalalana natao omaly, noho ny hamaron’ny hafatra voaray dia nametraka izao lamina izao izahay :

Ho antsika izay hividy ny boky dia hiangaviana hanao famandrihana amin’ny laharan-tariby

032 12 912 10

Ny zoma izao eny amin’ny Ivokolo Analakely no handoavana ny vola sy ny hanomezana ny boky

Ny vola vidim-boky dia atolotra manontolo an’i Bebe Florine tsy hisy animbinana