TAGNAMARO volana Novambra – Mananjary

09 volana aty aorian’ny nadalovan’ireo rivo-doza taty amin’ny Faritra Vatovavy, dia mbola misy ireo tanàna ahitana takaitra .
Anisan’izany ny Fokontany Ankazotokana Kaominina Antsenavolo. Noho izany no nisafidianana manokana an’ity Fokontany ao ity ho toerana nanatanterahana fanadiovana faobe tamin’ny alalan’ny TAGNAMARO volana Novambra.