FANOLORANA NY RAKIBOLANA MALAGASY-INDONEZIANA

Androany no natolotra tamin’ny fomba ofisialy tao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy ny Rakibolana Malagasy-indonezia izay tontosa noho ny fiaraha-miasa teo amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina sy ny masoivohon’ny Indonezia eto Madagasikara.

Teny mpihavana, iray loharano nipoirana ny teny bahasa izay fiteny ofisialy any Indonezia sy ny teny malagasy.

Tsy ny teny ihany anefa no mampifandray ny firenena roa tonta fa ny tantara ihany koa hoy Ramatoa Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO, raha tsy hilaza afa-tsy ny endriky ny olona avy any amin’ny Faritra Vakinankaratra ohatra.

Nambarany koa fa manan-danja ny fananana raki-bolana izay maneho fa mivelona sy miaina ny teny roa tonta, ary ity rakibolana ity koa dia ho fitaovana hampiasain’ny mpikaroka malagasy sy indoneziana.

Naneho fankasitrahana an-dRamatoa Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina ny Masoivoho Indonezia eto Madagasikara Andriamatoa Benny Yan Pieter ary manantena torak’izany koa fa hanamafy ny fifankafantaran’ny firenena sy vahoaka roa tonta izao raki-bolana izao izay natonta faninefany.

Notsiahivin-dRamatoa Minisitra koa fa ity hetsika ity dia tafiditra amin’ny ezaka amin’ny endrika maro efa nataon’ny Minisitera mba hampiriboroboana hatrany ny teny malagasy.