TAGNAMARO MORAFENOBE

Fandiovana ny lalana mamakivaky ny tanàna no nanamarika ny Andron’ny Olom-pirenena volana Novambra tao amin’ny Kaomina Ambanivohitra Andramy Distrika Morafenobe.