ADY AMIN’NY FANAPARIANA VAOVAO DISO

nasain’ny mpianatry ny Lycée Peter Pan hifanakalo hevitra aminy ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina.

Taorian’ny fanatanterahana ny hetsika « Semaine de l’Education aux Médias et à l’Information », izay natao hanabeazana ny olom-pirenena amin’ny fanjifana araky ny tokony ho izy ny vaovao sy ny torohay, dia namaly ny fanasan’ny Lycée Peter Pan eny Ambohijanaka, hifampizara amin’ny mpianatra ny maha zava-dehibe izany fahaizana manjifa ny vaovao izany ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO androany.

Hetsika izay tafiditra indrindra anatin’ny « Herinandro eran-tany ho an’ny Lisea Frantsay ».

« S’informer dans un monde connecté pour former des citoyennes et citoyens éclairés » no lohahevitr’izany hetsika izany. Niompana indrindra tamin’ny resaka momba ny fandisoam-baovao izay misy akony ratsy amin’ny fahalalahana maneho hevitra, ny asa fanaovan-gazety ary ny demokrasia araka izany ny famelabelarana nentin-dRamatoa Minisitra androany.

Nambarany tamin’izany fa tsy tokony hihanona fotsiny amina loharonom-baovao tokana sy miparitaka amin’ireo karazana vovonana (plateforme) fampitam-baovao samihafa, toy ny haino vaky jery fa indrindra ny tambajotran-tserasera ny olom-pirenena tsirairay fa tsara manana ny fihetsika bitika indrindra amin’ny fanamarinana izany vaovao izany, ka hanokafana ny fomba fijery hahay hitsikera (sens de l’esprit critique). Manana ny lanjany manokana tokoa mantsy ny fanamarinam-baovao mba tsy hampihinana amam-bolony ny mpanjifa ny vaovao na ny torohay na hahatonga azy ho mpanaparitaka vaovao tsy marina.

Ankoatra io lohahevitra io dia nandray anjara tamin’ny ffampizarana tamin’ireo mpianatra ireo ihany koa ny Tale Jeneralin’ny Serasera izay niresahany ny fahazoam-baovao an-kalalahana manoloana ny fandisoam-baovao, sy ny Mpandrindra ny ivo-toerana misahana ny ady amin’ny heloka an’habaka nanazavany ny ady atao amin’ny « Cybercriminalité ».