CHRR VOLAFOTSY AMBOSITRA: NIOVA ANARANA HO HOPITALY RALALAONIRINA ANDRIANTSIFERANA RAMPANJATO

Taorian’ny fanangonan-kevitry ny komity fanomezana sy fanovana anarana ireo fotodrafitrasam-panjakana sivily eto Madagasikara na ny KFFAFS, nantsoina hoe Hopitaly Ralalaonirina Andriantsiferana Rampanjato ny CHRR Volafotsy Ambositra, toeram-pitsaboana lehibe indrindra ato amin’ny Faritra Amoron’i Mania nanomboka ny Zoma lasa teo.

Ho an’ity CHRR Ambositra ity dia nanao fangatahana ny Fianakavian’i dokotera RALALAONIRINA Andriantsiferana Rampanjato.

Rehefa nodinihin’ny avy any an-toerana izany dia nahazo fankatoavana voalohany.

Nodinihin’ny Komity ka nahazo fankatoavana faharoa, nalefa tany amin’ny Minisitera misahana ny fahasalamana ka nahazo ny fankatoavana fahatelo avy aminy.

Naroso tamin’ny Filankevitry ny Governemanta ny 30 Martsa 2022 sy ny Filankevitry ny Minisitra ny 4 Mai 2022 ka nahazo fankatoavana farany.

Navoaka hanankery ny anarana vaovao tamin’ny alalan’ny didim-pitondrana lf-14990/2022 tamin’ny 3 Jona 2022.

I Dokotera Ralalaonirina Andriantsiferana Rampanjato dia olon’ny fiarahamonina, maodely amin’ny fanaovan-tsoa ary nahavita be tao Ambositra, indrindra teo anivon’ity hopitaly ity fony fahavelony.

Izy rahateo izay niasa naharitra tao amin’ity toeram-pitsaboana ity.

Ankoatra ny maha mpitsabo azy dia sady mpanao politika ihany koa izy.

Efa solombavam-bahokan’ny Distrikan’Ambositra indroa miantaona.

Niainga tao anatin’ny veliranon’ny filohan’ny Repoblika, mahakasika ny fanandratana ny hambom-po maha malagasy ity fanovana na fanomezana anarana vaovao ireo fotodrafitrasam-panjakana sivily.

Miisa 20 ireo nahazo ny fankatoavan’ny komity manerana ny Nosy, ka ny tao amin’ny fatitra Amoron’i Mania ny telo amin’izany.

Tsiahivina fa Minisitera maromaro no mandrafitra ny Komity Fanomezana sy Fanovana anarana ireo fotodrafitrasam-panjakana sivily eto Madagasikara (KFFAFS).

Ity komity ity no mandinika sy manadihady ny mombamomba ny anaran’ny olona izay mendrika hampitondraina izay fotodrafitrasa sokajiana.