TAGNAMARO AMBOSITRA

Fanadiovana tamin’ny ankapobeny ny manodidina sy ny tokotanin-tsekoly,

Fanamboaran-jaridaina,

Fandokoana ny ivelan’ny sekoly efa tranainy na ny efa teo aloha,

Famefena hazo ny manodidina rehetra izay fandraisana anjara avy amin’ny Ray aman-dRenin’ny mpianatra FEFI,

Fanarena ireo dabilio simba ho azon’ny mpianatra ampiasaina indray, ireo no nanatanterahana ny Tagnamaro volana Desambra taty amin’ny Foibem-paritry ny Serasera sy Kolontsaina Amoron’i Mania tao amin’ny EPP Antoetra ZAP Ambositra.

Nifanome tanana tamin’ny fampitaovana samihafa nanatanterahana izany ny Solombavambahoaka Simon NOMENJANAHARY sy ny Ben’ny Tanàna Haingo NAMBININA, ireo Ray aman-dRenin’ny mpianatra na FEFI ary ireo Quincaillerie vitsivitsy taty antoerana izay nitondran’ny Talem-paritry ny Serasera sy Kolontsaina RAHELINORO Lalanirina Noelle fisaorana.

Toy ny mazatra isaky ny Sabotsy fahatelo amin’ny volana dia tonga maro nanatanteraka ny Tagnamaro ireo mpiasam-panjakana taty Ambositra.