TAGNAMARO BEFANDRIANA-AVARATRA.

Tsara fiomanana ny taompambolen-kazo 2023.

Ara-bakiteny teto fa tena raikitra tokoa ny Tagnamaro ho fiatrehana ny taompambolen-kazo 2023.

Ho an’i Befandriana-Avaratra manokana dia nahompana betsaka tamin’ny fikirakirana na ny fanesehana kitapon-jana-kazo ny hetsika Tagnamaro andron’ny olom-pirenena izay karakarain’ny Ministeran’ny Serasera sy Kolontsaina.

Tsy natao sakana teto ny taona miakatra ho an’ireo zokiolona fa tena tonga mavitrika tokoa izy ireo nandray anjara tamin’ity Tagnamaro ity, satria: ny Firenena no avotana.

Araka izany, nahatratra 1600 ireo kitapon-jana-kazo vita omana androany, izay hiatrehana ny taompambolen-kazo amin’ny taona hitsidika io.