TAGNAMARO BETROKA.

Taminy alalan’ny fanadiovana ny « Place Iakora » no nanamarika ny Tagnamaro, andron’ny olom-pirenana taty Betroka tamin’ny an-diany Volana Desambra izay mamarana ny taona ity .

Natao indrindra ity Tagnamaro ity ahafahana manenta ny mponina aty an-toerana , hahay hikajy ny fahadiaovan’ireo fanana iombonana , no sady ahafahana ihany koa mampandray andraikitra ny rehetra hanaraka ny lalan-tsaina aminy Soatoavina entin’ny Tagnamaro .