TAGNAMARO SAINTE MARIE

Fanamboarana WC tao amin’ny toeram- mpitsangatsangana la pointe fokontany Vohilava no natao tafiditra amin’ny ady amin’ny fangerena Ankalamanjana sy Iranto Izay hiarahana amin’ireo sampandraharaha rehetra eto Sainte Marie.

Nosafidina manokana ity toerana ity satria hiasan’ireo mpitondra lakana.Toerana fialamboly nefa tsy misy toeram- pivoahana ka WC 2 no vita ka ny ONG MCD ,Mavilla ,ary Manonga Madagasikara Madio no nanome fitaovana sy teknika fa ny Delegen’ny Serasera sy ny Kolontsaina no niantoka ireo fitaovana nanaovana trano toy ny ravimpontsy ,hafotra ,Falafa, sns .

Teo ihany koa ny fanampian’ny chef Cantonement sy Hôtel Princesse Boraha tamin’ny Hazo ,ary Société SPSM fiara nitatitra olona.

Maro ireo mpandraharaha nifanampy nahavitan’izao ezaka izao .