VOLANA IRAY, MPANORATRA IRAY

Ity no tohin’ny fampahafantarana ny mombamomba an’i 𝐈𝐑𝐀 na 𝑹𝑨𝑺𝑶𝑳𝑶𝑯𝑬𝑹𝑰𝑴𝑨𝑵𝑫𝑰𝑴𝑩𝒀 𝑬𝒍𝒐𝒊