Boky iray, mira fehezam-pahalalana iray.

Ny Minisiteran’ny Serasera sy Kolontsaina dia resy lahatra amin’ny soa entin’ny boky amin’ny fiaraha-monina ka nanokatra sehatra hampihaonana ny mpanoratra sy ny mpamaky tao amin’ny Tranombokim-pirenen’i Madagasikara.

Hatramin’ny taona 2020, dia mpanoratra sy (na) trano mpamokatra 42 no nifandimby nampahafantatra ny boky nosoratany na navoakany tao.
Ho an’ny taona 2022 fotsiny dia boky 15 no nifandimby nampahafantarina tao amin’ireo efitranon’ny tranombokim-pirenena.
Ity boky mirakitra ny tantaram-piainan’i RAMAMPY Pierre sy Eugène LECHAT ity no boky vaovao faha 16, (izany hoe faha 43) nampahafantarina tao amin’ny tranombokim-pirenena.
Endrika hisehoan’ny fanohanan’ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Serasera sy Kolontsaina ny rohin’ny boky ny hetsika toy izao, izay mifameno amin’ny hetsika fampitiavana indray ny vaky boky ny daholobe.
I Ramampy Pierre izay efa loholona sy mpanolotsain’ny Faritanin’i Fianarantsoa tamin’izany fotoana raha toa kosa nisahana ny andraikitry ny Minisitry asa vaventy nandritry ny Repoblika voalohany i Eugène Lechat ary efa ben’ny tanànan’i Mananjary ihany koa.
Ireo boky rehetra ireo dia marihina fa azo vakiana ao amin’ny tranombokim-pirenen’i Madagasikara avokoa.