O.M.D.A – TONTOSA NY FIVORIAMBEN’NY MPIKAMBANA SY NY FIFIDIANANA IREO SOLONTENA HANDRAFITRA NY FILANKEVI-PITANTANANA VAOVAO

Andro lehibe nahafahan’ny mpanakanto mpikambana ao amin’ny OMDA (Ofisy Malagasin’ny Zon’ny Mpamorona) namadika tanteraka ny pejy ka nanoratra tantara vaovao ny andro omaly 24 janoary 2023.

 Na dia teo aza ny fikasana hisian’ny korontana tany am-piandohana dia tontosa hatramin’ny farany, ary tao anatin’ny filaminana sy ny fahalalahana hiteny tanteraka ny fivoriamben’ny mpikambana ao anatin’ny OMDA.

Sambany hatramin’izay taona maro izay, no tonga maro tahaka ny omaly ireo artista. Arivo latsaka kely no tonga niatrika sy nandray anjara tamin’ ny fifidianana.

Fotoana nahafahan’ny mpitantana vonjimaika nanao ny tatitra ara-bola ary indrindra koa nitondra fanazavana mikasika ny toe-draharaha anatiny; Tontosa nandritra io fivoriambe io ihany koa ny fifidianana ireo mpanakanto isan-tsokajiny handrafitra ny Filan-kevitra vaovao hitantana an’ity rafitra miankina amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ity.

Marihina moa fa manana anjara toerana 07 ny mpanakanto, ka ireto manaraka ireto izy ireo:

SOKAJY MOZIKA (toerana 04) :

– JAOJOBY Eusèbe (Jaojoby)

– RANDRIAMIANDRAVOLA Rakoto Patrick(Tonton Pa)

– RAVELOARIVONJY Behavana (Zoky Vonjy)

– RAZAKANAVALONA Mandasoa (Meizah)

SOKAJY HAISORATRA (toerana 01)
– Razanajatovo H Hobiana na i Hobiana
SOKAJY SARIMIHETSIKA AUDIOVISUEL (toerana 01)
– RandriaRazafindrakoto Martial na i Martial

 SOKAJY DRAMATIQUE (toerana 01)

– Randriamanatena Arsène na i Arikaomisa

 Ireto voatanisa etsy ambony no hanatevin-daharana ireo mpikambana hafa ao anatin’ny filankevi-pitantanana izay hatolotry ny minisitera sy Andrim-panjakana vitsivitsy.

Ka ireo mpikambana rehetra ireo izay hiasa mandritra ny 03 taona no hivory hifidy izay ho Filohan’ny Filan-kevi-pitantanana (PCA)

Arahabaina ny OMDA nahavita izao dingana lehibe izao.

Azo lazaina fa nandresy ny demokrasia sy ny fahalalahana satria ireo artista izay nanohitra ny fanaovana ny fifidianana dia nandray anjara feno tamin’izany fifidianana izany no sady nilatsaka hofidiana no nandatsa-bato ihany koa.

Fiaraha-mifety sy mikorana no namaranana ny lanonana.