TAGNAMARO MANAKARA

Fanentanana an’ireo mponina mipetraka amin’ireo toerana iva no nimasoana androany.

Amin’izao vanimpotoanan’ny rivo-doza sy andro ratsy izao dia ilaina tokoa izany.

Ka tao Ampilao, Andriana ary Andranondraro no nanatanterahan’ireo Sampandraharana sy ONG ary fikambanana samihafa an’izany