TAGNAMARO AMORON’I MANIA.

Fanamboaran-dalana: fisavana lalan-drano, fanotofana ireo lavaka maro be tamin’ny alalan’ny vato sy tany ny lalana avy eo Ambatolahy Fokontany Ambalasoaray, mihazo ny renivohitry ny Kaominina Kianjandrakefina, no nanamarihana ny Tagnamaro volana Febroary 2023 ho an’ny taty amin’ny Foibem-paritry ny Serasera sy Kolontsaina Amoron’i Mania.

Fiaraha-miasa tamin’ny Kaominina no nahafahana nanatanteraka izany, ka tonga nifanome tanana tamin’izao TAGNAMARO izao ny fokonolona avy amin’ny Fokontany 16 mandrafitra ny Kaominina Kianjandrakefina, ireo avy amin’ny Fiangonana samy hafa, ny mpiasan’ny fahasalama, ny avy ao amin’ny fampianarana, mpitandron’ny filaminana sy ireo fikambanana isankarazany.

Nitarika ny hetsika moa ny Sekretera Jeneralin’ny Préfecture Ambositra Ramatoa Razafindrakoto Hajanirina niaraka tamin’ny Ramatoa Talem-paritry ny Serasera sy Kolontsaina Amoron’i Mania Rahelinoro Lalanirina Noelle, nohotron’ireo mpisam-panjakana maro avy amin’ny sampandraharaham-paritra samihafa.

Hitohy amina Kaominina hafa indray moa ny Tagnamaro tahaka izao amin’ny Sabotsy fahatelo amin’ny volana manaraka.