TAGNAMARO BETROKA

Nialohavan’ny fanadiovana ny manodidina ny tsangam-baton’ny mahery fo eto an-toerana ny tagnamaro an-diany volana Febroary teto Betroka .

Taorinan’izay dia niroso taminy fanarenana ireo am-pahany simba tamin’io teorana manana tantara io ny daholo be . Tamin’ny alalan’ny fampiasana ireo akora fototra nahafana niroso tamin’izany .
Aminy an-diany volana martsa izao moa dia hisy ny ho fandoakoana ity toerana ity , ahafahana mandray ireo tompon’andraikitra eto an-toerana hanamarika ny fametrahana fehezam-bonin-kazo aminy faha 29 Martsa ho avy izao .

Ireo no nanamarika ny tagnamaro Andron’ny Olom-pirenana taty Betroka anio Sabotsy 18 Febroary .

Tonga namaly ny antso nataon’ny Delegasionin’ny Serasera sy ny Kolontsaina aty Betroka avokoa ireo mpitandrin’ny Filaminana nahitana ny Miaramila notarihiny Kaomanda kompaniany , Zandary , Polisim-pirenena , Lonaky ary ireo fikambanan’ny Sikoto misy aty an-toerana .