TAGNAMARO MAMPIKONY

Lakan-drano mirefy 100m no novelomina.

Ankilany, mba hofisorohana ny ranobe miakatra izay mety hahadifotry ny rano ny tanànan’i Mampikony, ary andaniny mba hofisorohana izay aretina mety ho ateraky ny fako manempotra ity lakan-drano iray lehibe ao an-toerana ity dia raikitra ny Tagnamaro andron’ny olom-pirenena, tamin’ity andron’ny Asabotsy 18 Febroary 2023 ity tao Mampikony.

Omban-dahy sy ombam-bavy dia samy nifanome tànana teto ny rehetra mba ho tombontsoa iombonana. Tonga niara-nirohitra teny an-kianja niaraka tamin’ny vahoaka teto ireo tompon’andraikitra ara-panjakana isan-tsokajiny notarihin’ny lehiben’ny Distrika, tao ihany koa ny ben’ny tanàna. Hentitra manomboka izao ny fepetra horaisina ho an’izay olona minia manary fako amin’ity lakan-drano ity, raha ny fandraisam-pitenenana novetesin’ireo tompon’andraikitra ara-panjakana voalaza etsy ambony.