« IZAY TSARA FIOMANANA TSY TAMPOHIN’NY LOZA »

Miha manatona ny morontsirak’i Madagasikara ny rivo-doza « Freddy ». Amporisihina hatrany isika hanaraka ny fivoaran’ny vaovao avoaky ny haino aman-jery.

Indrindra handray ny toromarika sy fanazavana avoakan’ny Sampandraharaham-panjakana misahana an’izany:

Anaran’ny pejy Facebook: « Foibe Famantarana ny toetry ny andro »

– Tranon-kala: www.meteomadagascar.mg

– Laharana an-tariby ahazoana ny sampana famantarana ny Toetr’andro: 034 17 077 88
Indro koa, tsara ho fantatra ny fanazavana ireo toromarika sy ny loko mifandraika amin’ny fivoaran’ny rivo-doza amin’ny ankapobeny.