ADY AMIN’NY FANAPARIAHANA VAOVAO TSY MARINA HAHAZOANA «𝑨𝑻𝑬𝑹𝑰𝑵𝑬𝑻𝑶 𝑨𝒁𝑶 𝑰𝑻𝑶𝑲𝑰𝑺𝑨𝑵𝑨» (Internet For Trust)

Ny firenena rehetra ao anatin’ny firenena mikambana dia miara-miaiky fa lasa olana goavana amin’ny fampiasana ny tambajotran-tseraserampifandraisana amin’ny aterineto (internet) ankehitriny ny fanapariahana vaovao tsy marina

(désinformation), ny fivoizana resaka fankahalana (discours haineux), ny fanenjehana be fahatany sy totoafo amin’ny tambajotra (harcèlement en ligne) ka manjary ambana ho an’ny fahalalahana miteny fa indrindra ny Demokrasia.

Izany indrindra no nahatonga ny Firenena Mikambana amin’ny alàlan’ny 🅄🄽🄴🅂🄲🄾 mikarakara manomboka ny Alarobia faha 22 febroary 2023, fikaonan-doha iraisam-pirenena handinihana ny fomba hitantanana ny aterineto sy ireo tambajotran-tserasera naterany mba hiadiana amin’ireo fanapariahana vaovao tsy marina sy famadihan-dresaka iniana atao (désinformation et fake news).
Itovizan’ireo firenena rehetra mpandray anjara ny tokony handrafetana fitsipi-dalàna iraisam-pirenena hifehy ny fampiasana ny aterineto sy ny tambazotran-tserasera araky ny tokony ho izy mba tsy hamono ny fahalalahana miteny sy ny Demokrasia. Miray feo amin’ireo firenena hafa manerantany i Madagasikara ary manamafy ihany koa fa iantohan’ny fifanarahana iraisam-pirenena sy ireo lalàna velona indrindra eto Madagasikara ny fahalalahana miteny, saingy voafetran’ny fanajana ny tany tan-dalàna sy ny fiantohana ny filaminam-bahoaka.
Miray feo amin’ny firenena mampiasa ny teny frantsay sy ireo firenena afrikana ihany koa Madagasikara mitaky ny fametrahana ireo orinasa mitantana ireo tambajotran-tserasera eo anoloan’ny andraikiny, sy mitaky amin’izy ireo hampiditra anatin’ny politikany ny fanomezan-danja ny kolontsain’ny firenena tsirairay fa indrindra ny fampiasana ny tenin-dreny.

Ny Minisitry ny Serasera sy Kolontsaina Lalatiana RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO no mitarika ny delegasiona Malagasy mandray anjara amin’izany fikaonan-doha iraisam-pirenena atao any amin’ny UNESCO Paris izany. Nisy koa ny tafa nifanaovan-dRamatoa Minisitra tamin-dRamatoa Audrey AZOULAY, Tale jeneralin’ny UNESCO.