TAGNAMARO MIDONGY ATSIMO.

Fanamboarana trano ho fanampiana ireo mpiasan’ny fahasalamana izay tena ilain’ny vahoaka any amin’ny toerana saro-dalana