𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 ANDRON’ NY OLOM-PIRENENA VOLANA MARTSA: FANADIOVANA NY TOERAM-PONENAN’NY PRAIMINISITRA RAINILAIARIVONY FAHINY EO AMBODITSIRY

Eto amin’ny Fokontany Amboditsiry no misy an’ity toeram-ponenana faharoan’ny Praiminisitra RAINILAIARIVONY fahiny.

Tamin’ny taona 1866 no nanomboka nonina tao izy ary mirakitra tantara maro ity toerana izay nosokajiana ho VAKO-PIRENENA nanomboka tamin’ny 4 Septambra 1978.

Tamin’ny taona 2020 no efa navaozin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina tanteraka ity trano fonenany izay anatina toerana mirefy 02 Ha.

Tamin’izay no efa saika nosokafana ho Mozea ity toerana manan-tantara, saingy noho ny fahasarotana tamin’ny fanangonana ireo vakoka tokony haranty ao sy ny fisian’ny valan’aretina covid 19 dia tsy azo notanterahina izany ka izao indray vao hirosoana.

Ankoatra ny asa efa natao teo aloha izay nanoloana temotra rehetra sy ny tafo ary ny gorodona, ny TAGNAMARO notanterahina androany dia fanadiovana sy fanesorana ireo ahi-dratsy sy lobolobo manodidina; najariana koa ny zaridaina manodidina rehetra ary novolena voninkazo.

Nanambaran-dRamatoa Minisitra Lalatiana Rakotondrazafy ANDRIATONGARIVO fa dingana lehibe ity natao androany satria fanomanana ny fitokanana sy fanokafana ny « Mozea Rainilaiarivony » izay hatsangana eo amin’ity toeram-ponenany fahiny ity.
Ho azon’ny daholobe tsidihina izany manomboka tsy ho ela.

Navitrika ireo mponina notarihin-dRamatoa Sefom-pokontany Ambodotsiry niara-nifanome tànana tamin’ny mpiasan’ny Minisitera ary ny ekipan’ny fiadidiana ny Distrika Antananarivo faha 5.

Ampatsiahivina hatrany fa ny lalan-tsaina voizin’ny 𝕋𝔸𝔾ℕ𝔸𝕄𝔸ℝ𝕆 dia ny fitaizana sy fanentanana ny fifanomezan-tànana sy ny fiara-mientana eo amin’ny samy olom-pirenena.

Ka isaorana ny mponina anatin’ny Fokontany Amboditsiry izay sady nifanome tànana niasa androany, no nanolotra fitaovana hikojakojana ny fahadiovana.