FAHITALAVI-PIRENENA MALAGASY: FANDAHARANA ADY HEVITRA, MIDITRA AMIN’NY FAHA-150 AMIN’ITY VOLANA MARSA 2023 ITY

Ny volana May 2020 no nanomboka ny fandaharana ADY HEVITRA novolavolain’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina sy ny ORTM. Fanamby napetraka tamin’ny namoronana ny fandaharana ny hisokafan’ny haino aman-jerim-pirenena amin’ny ankolafin-kery isan-karazany, tafiditra ao anatin’izany ireo mpanohatra ny fitondrana.

Tsy mahazatra ny maro izany fisokafana izany kanefa efa fanamby napetraky Ramatoa Minisitra mpiahy hatrany am-piandohana.

Nisy ny fandaharana izay nisiana vahiny tokana tahaka ny Fandaharana manokana niarahana tamin’Atoa NTSAY Christian, Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, ny Zoma 20 Janoary 2023 ; teo ihany koa ohatra ny fandaharana faharoa nandeha ny Zoma 22 May 2020 nanasana ny Filohan’ny Antenimieran-doholona teo aloha sady Mpandrindra Nasionalin’ny antoko HVM Atoa Rivo RAKOTOVAO ; ny 20 Jolay 2020 nanasana an-dRtoa Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina sady Mpitondra tenin’ny Governemanta Lalatiana RAKOTONDRAZAFY ANDRIATONGARIVO ihany koa ohatra.
Fa ny ankamaroan’ny fandaharana dia fifanatrehana vahiny roa (face-à-face). Santionany amin’izy ireny ireto natao an-takelaka ireto hanamarihana izany fandaharana 150 izany.
Tao anatin’izay fandaharana 150 izay dia maro dia maro ireo mpanohitra na tsy mpomba ny fitondrana nandray anjara, maro no nanaiky ny fanasana nataon’ny ORTM, fa misy ihany koa ny nandà, ary misy ny nametraka fepetra manao hoe « izaho tsy tonga raha tsy i ranona no mifanatrika amiko » sns… Tsy mora ny fikarakarana fandaharana tahaka izao hampifanaraka ny vahiny roa amin’ny fotoana iray. Kanefa ezaka lehibe no nataon’ny ekipa tanatin’izay fandaharana 150 izay.

Mankasitraka anao mpijery sy mpihaino hatrany.

ADY HEVITRA : ISAKY NY ZOMA AMIN’NY 8 ORA ALINA