TAGNAMARO MAEVATANÀNA

Fanadiovana ny Kianjan’ny 29 Martsa 1947 eto Anosikely Atsimo Maevatanàna amim’izao volana natokana ahatsiarovana ny tolom-panavotana izao.

Niara-nientana teto ireo Tompon’andraikitra isan’ambaratongany, Mpitandro filaminana, ireo sampandraharaha sy fikambanana ara-tsosialy samihafa.

Mbola nampahatsiahina taorian’ny asa natao hatrany ny maha zava-davadehibe ka tokony hanaovana vaindohan-draharaha ny fiaraha-mientana sy firaisan-kina voizina amin’ny fanatanterahana ny hetsika Tagnamaro ho fitsinjovana ny soa iombonana.