TAGNAMARO BETROKA

Taminy alalan’ny fandokoana ny tsangam-baton’ny mahery fo teto Place Iakora , no nanamarika ny Tagnamaro tany Betroka .

Natao indrindra izao Tagnamaro izao ho fahafahana mandray ny fanamarihana ny tolom-panafahana izay iraisan’ny Malagasy rehetra , akoatra izay dia maro ireo taranaka navelan’ireo Ray aman-dreny nandray anjara taminy tolom-panafahana tany Betroka , izay mbola samy velona avokoa aty an-toerana izy ireo ankehitriny .

Tonga nanohina ny antso natao taminy avokoa , ireo hery velona rehetra izay voakasikin’ny fanamarihana mivantana ny tolom-panafahana .